Intake

Als voorbereiding op de workshop, vragen wij u onderstaande vragen te beantwoorden. Daar waar nodig zullen we vertrouwelijk met de antwoorden omgaan.

    Intake:    Vragen over het gedrag van een gesprekspartner: