Mediation

Wat kan ik als mediator voor u betekenen?

Mediation

Een conflict ontstaat wanneer partijen volharden in hun standpunten en luisteren niet meer mogelijk is.

Voor elk conflict of ruzie bestaat een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Zeker als u weer samen verder wilt of elkaar vaker tegen zult komen is een oplossing gewenst. De ruzie is echter vaak al zo hoog opgelopen dat een oplossing niet voor mogelijk wordt gehouden of wordt gezien. Een mediator kan daarbij helpen.

Mediation

Als mediator ben ik een onafhankelijk bemiddelaar en neem geen standpunt in, ik bedenk geen oplossing en neem geen beslissing. Bij mediation doet u dat zelf. Vanuit de gedachte dat u zelf het beste in staat bent om u eigen beslissing te nemen. U werkt en denkt dus zelf actief mee en bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing voor u beter dan wanneer bijvoorbeeld een rechter de oplossing aan de partijen oplegt. Als mediator breng ik de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaak het mediation proces.

Uitgangspunt mediation

Vrijwilligheid:
Een mediation kan alleen plaats vinden als u zelf beslist dat u hieraan wilt deelnemen. Alle partijen nemen dus vrijwillig deel aan de mediation, niemand kan u daartoe dwingen. Mediation biedt veel voordelen en kan heel goed gebruikt worden voor vele vormen van conflicten. Het is aan u om een weloverwogen keuze te maken, door u te verdiepen in mediation en advies in te winnen bij bijvoorbeeld de rechtbank of een mediator.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding:
Wanneer u in conflict bent met een ander is er meestal geen sprake van vertrouwen meer. Tijdens de mediation zal worden gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Pas dan is het mogelijk om afspraken met de andere partij te maken over een oplossing. Dat is ook de reden waarom tijdens een mediation zoveel waarde wordt gehecht aan geheimhouding. Ook voor gesprekverslagen, overeenkomsten of zelfs de uitkomst van een mediation geldt een geheimhoudingsplicht, ook voor de mediator.

Wat kan ik als mediator voor u betekenen?

  • Stel u heeft een probleem met uw buren over het gedrag van de kinderen, het plaatsen van een tuinafscheiding
  • Stel u heeft problemen op uw werk, vooral die ene collega waar u voortdurend mee in de clinch ligt en toch wilt u graag op deze afdeling blijven werken
  • Stel u bent slachtoffer van een geweldsdelict, u heeft een flinke materiele schadepost en/ of u heeft in de toekomst regelmatig met de dader te maken
  • Stel u heeft letsel opgelopen bij een ongeval en nu verloopt het schadeafhandelingstraject niet volgens wens