Psychologie van het schadespel

De module ‘psychologie van het schadespel‘ bestaat uit een workshop van 1 dag.

Het programma van de workshop ziet er als volgt uit:

  • Herkennen van gedrag
  • Beïnvloeden van jezelf, eigen spanning
  • Beïnvloeden van de ander, emotie en agressie
  • Afronding

Tijdens deze workshop wordt er gewerkt met een acteur. Praktijksituaties van de cursisten maken dat de workshop als heel praktijkgericht wordt ervaren. Een maximumaantal deelnemers van 10 personen geldt voor deze workshop.

Lestijden: 09.00 tot 16.30 uur, inclusief maaltijd.

Deze workshop kan zowel op locatie als in het congrescentrum bij Fritz  van Bouw en Infra te  Harderwijk worden verzorgd.

Als u bent ingeschreven in een register van het NIVRE ontvangt u voor het volgen van deze workshop 6 PE punten.

Het is mogelijk om in te schrijven voor een algemene dag (mogelijk voor verschillende bedrijven/maatschappijen) die wordt verzorgd in Harderwijk.

De kosten voor deze dag: € 375,- per persoon, inclusief lunch en BTW.

Het doel:

Het doel van een schaderegelingsgesprek/ gesprek tussen cliënt en belangenbehartiger is altijd om op inhoudsniveau de zaak te bespreken en af te handelen.

Wanneer, om wat voor reden dan ook, er emotie of agressie ontstaat in het gesprek of mailverkeer vraagt dat om een andere vaardigheid. De angel dient uit het gesprek gehaald te worden.