Weerbaar schaderegelen

Met oog voor de klant èn de expert

De module ‘weerbaar schaderegelen, met oog voor de klant en de expert’ bestaat uit een workshop van 1 dag.

Het programma van de workshop ziet er als volgt uit:

  • kennismaking
  • opfrissen kennis
  • veilig op huisbezoek
  • het huisbezoek
  • communicatie C – D niveau
  • weer naar huis

Tijdens deze workshop wordt er gewerkt met een acteur, praktijksituaties van de cursisten maken dat de workshop als heel praktijkgericht wordt ervaren. Een maximumaantal deelnemers van 10 personen geldt voor deze workshop.

Aan deze workshop kunt u deelnemen als de workshop ‘psychologie van het schadespel ‘is gevolgd.

Lestijden: 09.00 tot 16.30 uur, inclusief maaltijd.

Deze workshop kan zowel op locatie als in het congrescentrum bij Fritz  van Bouw en Infra te Harderwijk worden verzorgd.

Als u bent ingeschreven in een register van het NIVRE ontvangt u voor deze workshop 6 PE punten.

Het is mogelijk om in te schrijven voor een algemene dag (mogelijk voor verschillende bedrijven/maatschappijen) die wordt verzorgd in Harderwijk.

De kosten voor deze dag: € 395,- per persoon, inclusief lunch en BTW.

Het doel:

Het doel van deze workshop is schade-experts bewust te maken van de risico’s die zij lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden en hen voor te bereiden hoe het beste te handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is er aandacht voor de situaties die de expert meemaakt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden die als belastend of zwaar worden ervaren.

“bij een hele grote schade, denk bijvoorbeeld aan de vuurwerkramp of de brand in Volendam, is er nadien ruime aandacht voor politie- , brandweer- en ambulancepersoneel bij een debriefing. En waar kunnen wij terecht?  Ook de hoeveelheid aan ‘zware ‘gesprekken met bijvoorbeeld mensen die letsel hebben opgelopen, maken dat het werk soms teveel wordt.