Omgaan met rouw

Zonder liefde is er geen rouw

Omgaan met rouw

Omgaan met verlies is omgaan met liefde en hechting.

Er zijn geen regels voor het omgaan met een verlies en voor de tijd die daarvoor nodig is. Rouwen is een individueel proces: er mee omgaan doet iedereen op zijn eigen manier. Het verlies kan ook het verlies van baan, gezondheid of relatie gaan.

Hoe geeft u betekenis aan het afscheid?

Door betekenis te geven aan het afscheid wordt voor u duidelijk wat het verlies voor u betekent. Samen kunnen we betekenis geven aan het afscheid door in gesprek te gaan, in gesprek tijdens een wandeling of tijdens het schilderen. Andere creatieve vormen zoals tekenen of handwerken maken ook dat het gesprek op gang komt. Misschien is er voor u nog een andere manier van betekenis geven.

Ritueel

Stilstaan bij de betekenis van het verlies maakt soms dat er een mooi ritueel ontstaat. Een ritueel kan helpen om verder te gaan en de rouw daarin mee te nemen. Graag maak ik met u een passend ritueel zodat we stil kunnen staan bij de rouw en het verlies.

Omgaan met verlies- en rouw in Coronatijd, houvast in een onzekere tijd

In deze tijd die veel mensen als een emotionele tijd ervaren is er, misschien nog wel meer dan anders, behoefte aan contact en emotionele verbondenheid. Emoties als onzekerheid, angst, verdriet, boosheid maken dat mensen graag hun verhaal delen. Ook het afscheid nemen bij overlijden gaat in deze tijd anders dan wij gewend zijn. Een goed gesprek/ begeleiding kan helpen bij het omgaan met het verlies, omgaan met rouw en kijken naar de toekomst. Het kan zorgen voor een houvast in een onzekere tijd.

Mensen hechten om te kunnen leven. Daarom raakt het afscheid nemen, de ander laten gaan, zo diep aan het eigen leven. Afscheid nemen doe je met pijn in hart en ziel.” 

Riet Fiddelaers Jaspers