Agressietraining

Omgaan met emotioneel- en agressief gedrag

In onze snel veranderende maatschappij komen mensen steeds vaker in moeilijkheden als ze te maken krijgen met emotioneel- en/ of agressief gedrag. Om een gesprek goed te laten verlopen is het noodzakelijk om aan te sluiten bij het getoonde gedrag, zodat de emotie kan zakken en werkbaar wordt of de agressie stopt. Het gesprek wordt lastig als het getoonde gedrag niet op de goede manier wordt herkend en er een vaardigheid wordt toegepast die niet effectief is bij het getoonde gedrag.

Hoe reageer je effectief

Het doel van elk professioneel gesprek is om het op een rationeel niveau af te handelen. Het komt regelmatig voor dat een emotie verhindert om het gesprek op een rationeel niveau te voeren. In de training wordt geleerd hoe het gedrag te herkennen om vervolgens op een effectieve manier daarbij aan te sluiten. Zodat de emotie kan zakken of de agressie stopt.

Training

Deze training bestaat uit een workshop van één dag en is in iedere beroepsgroep in te zetten. De training wordt zeer praktijk gericht doordat er cases uit de eigen praktijk worden gebruikt.

Agressie

Het behoeft geen betoog dat agressie invloed heeft op het functioneren en de gezondheid van de medewerker die hier mee te maken heeft. We geven graag de nodige handvatten hoe met dit gedrag om te gaan.