Bedrijfsopvangteam

Professionals die dagelijks te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen tijdens hun werk, doen hun werk en gaan over tot de orde van de dag. Tot er een dag komt dat er iets gebeurt waardoor het over gaan tot de orde van de dag niet vanzelfsprekend is, de hulpverlener komt zelf in de problemen omdat de gebeurtenis hem persoonlijk raakt. En dat hoeft geen grote gebeurtenis te zijn, ervaringen op kleine schaal kunnen een enorme indruk achterlaten.

Het is fijn als op zo’n moment een collega, die precies weet wat je hebt meegemaakt en soms zelf ook die ervaring heeft, met je wil praten. Dat je je hart kunt luchten, je angsten kunt benoemen, je boosheid kunt uiten…

Ingrijpende gebeurtenissen

Hulpverleners komen steeds vaker in aanraking met dergelijke gebeurtenissen. Hiermee omgaan vraagt aandacht en tijd. Hoe men op de werkvloer met deze situaties omgaat is belangrijk voor de verwerking. Het is belangrijk dat de medewerkers zich kunnen uiten en ingrijpende ervaringen kunnen delen.

Dat het bedrijfsopvangteam binnen de beroepsgroepen politie, brandweer en ambulancepersoneel een extra zware taak heeft, behoeft geen betoog.

Opvang medewerkers

Hoe is de opvang van medewerkers binnen uw bedrijf geregeld? Hoe gaan de leidinggevenden met deze situaties om? In ieder bedrijf waar de medewerkers regelmatig in contact komen met klanten, patiënten, grote groepen mensen, kan een bedrijfsopvangteam heel nuttig werk doen. Een goede opvang en begeleiding voorkomt langdurige uitval door ziekte, een burn-out.

Is daar aandacht voor binnen uw bedrijf? Wij kunnen uw bedrijfsopvangteam een training aanbieden waarbij ruim aandacht wordt besteed aan de werkzaamheden van het team.

In de training zal aandacht zijn voor:

  • de rol van een bedrijfsopvangteam?
  • wanneer wordt het bedrijfsopvangteam ingezet?
  • hoe werkt dat binnen ons/ uw bedrijf?
  • hebben we een protocol nodig?
  • de schokkende gebeurtenis en hoe ga je daarmee om?
  • inzicht in de mogelijkheden en kwaliteiten van de leden van het team
  • gesprekstechniek; met een acteur zullen gebeurtenissen nagespeeld en nabesproken worden en daarbij zal vooral aandacht zijn voor wat juist wel of niet van je wordt verwacht
  • de drie gesprekkenmethode.

De training is bedoeld voor medewerkers die deel uitmaken van een bedrijfsopvangteam en voor nieuwe medewerkers van het team. De training is maatwerk en zal zoveel mogelijk aan de dagelijkse praktijk worden aangepast.

Maak een afspraak via het contactformulier.

“dat ik meneer Jansen niet uit die auto kon krijgen…, het duurde veel te lang en ik weet hoeveel pijn hij had. Als ik op bed lig is het net of ik hem nog steeds hoor schreeuwen…”

Een opmerking, gemaakt door een brandweerman tijdens een nabespreking met een lid van het bedrijfsopvangteam.